Tôi trong mắt người khác.

Cuộc Sống

Chúng ta có thể đánh giá hình ảnh của chính mình bằng cách nhìn vào những người  xung quanh. Chúng ta thiết lập quan hệ với những người đối xử với ta theo cách ta cho là mình xứng đáng được hưởng. Những người có hình ảnh tốt về mình thường có nhu cầu được tôn trọng bởi những người gần gũi với họ. Họ đối xử tốt với bản thân, và làm gương tốt cho người khác trong chuyện này.

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Nếu mary nghĩ không tốt về bản thân, cô ta sẽ chịu đựng tất cả những thứ rác rưởi và sủ vả của người khác. Trong tâm trí của cô ta sẽ luôn có câu “Mình không quan trọng”. “Chỉ tại mình thôi. Lúc nào mình cuãng bị đối xử tệ bạc. Có lẽ mình đáng phải bị như thế”

Chúng ta có thể đặt câu hỏi “Mary còn phải chịu sự bất công đó bao lâu nữa ?”
Câu trả lời là: “Chứng nào cô ta còn đánh giá thấp bản thân mình”.

Người khác đối xử với ta theo cách mà ta đối xử với chính bản thân mình. Nhưng người ta quan hệ sẽ nhanh chóng nhận ra là ta có tôn trọng chính mình không. Nếu chúng ta tự trọng, họ cũng sẽ phải làm như thế.

Tôi nghĩ các bạn ai cũng biêt những phụ nữ không biết tôn trọng bản thân, vấp váp hết quan hệ này dến quan hệ khác. Bạn trai líc là tên nghiện ngập, lúc là kẻ bất tài. Ngày nào họ cũng bị sỉ vả hay đánh đập. Thật không may, họ sẽ phải chịu đựng hoài như vậy chúng nào họ còn duy trì mãi suy nghĩ thấp kém về bản thân mình.

Nhưng cũng có những người dù rất khó khăn cũng học được cách đòi hỏi sự đối xử công bằng của bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. Họ nhận ra là khi họ đã tạo ra một vị thế, người khác xử sự phải phép ngay.

Tri Thức Trẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *