Những điều các bậc làm CHA MẸ muốn con nhớ.

Cuộc Sống
 Con à, hãy nhớ đừng sợ phải nói “Tôi không biết”, con nhé.
 Con à, đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự tha thứ, con nhé.
 Con à, đừng bao giờ trả công cho ai trước khi họ xong việc, con nhé.
 Con à, hãy nhớ không ai chờ đến lúc hấp hối để nói “Gía như tôi có thêm thời gian..” đâu con nhé.
 Con à, hãy cẩn thận về đo đạc và áo quần. Nếu con đình dùng thứ gì trên năm năm, thì phải sắm thứ tốt nhất có thể được. Con nhé.

Tri Thức Trẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *