Định nghĩa bạn thân, người bạn thân thật sự tốt là ?

bai-hoc-cuoc-song Cuộc Sống

Cách đơn giản nhất để phân biệt giữa những người thật sự yêu thương bạn và phần còn lại của thế giới đó là:

bạn thân là gì ?

Những người yêu thương bạn sẽ thông cảm, chấp nhận bạn và cho bạn cơ hội để khắc phục sai lầm. Những người khác chỉ thích đánh giá bạn, phán xét bạn và coi sai lầm của bạn là chính con người bạn.

Những người yêu thương bạn sẽ nói những điều tốt đẹp về bạn khi không có bạn ở đó, và chỉ ra những khuyết điểm của bạn khi chỉ có bạn và họ ở đó.

Những người khác sẽ chỉ ra những khuyết điểm của bạn khi không có bạn ở đó, và chỉ nói những điều tốt đẹp về bạn khi có mặt bạn ở đó và họ đang cần bạn.

Tri Thức Trẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *